Hoeve de Burgh

Privacy Policy

Privacy policy van vakantiewoningen Hoeve de Burgh:
Hoeve de Burgh verzamelt geen gegevens van de gebruikers van haar site en eventuele aanverwante diensten. Over het algemeen kunt u deze website bezoeken, zonder enige persoonlijk identificeerbare informatie kenbaar te maken. Maar er zijn momenten dat u ervoor kunt kiezen om persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres in te vullen.

Hoeve de Burgh gebruikt uw gegevens enkel en alleen intern voor het tot stand brengen van de overeenkomst, voor een snelle en veilige afhandeling van een reservering en om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u te informeren over relevante producten en diensten. Uw persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en de informatie die u aan Hoeve de Burgh geeft, bijvoorbeeld door het invullen van gegevensvelden, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. We zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen, leasen of verhuren. In alle gevallen zal de uiterste zorgvuldigheid betracht worden met uw persoonlijke gegevens.

Beveiligde verbinding
Al uw gegevens worden via deze website verstuurd via een beveiligde SSL-verbinding.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Reageren of vragen?
Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, als u vragen heeft hierover of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u contact met ons op te nemen.

Aansprakelijkheid
De informatie op www.hoevedeburgh.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan de informatie op deze site soms niet volledig, niet actueel of voor meerdere uitleg vatbaar zijn of zelfs onjuistheden bevatten. Behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld, isHoeve de Burgh niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie en producten of diensten, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden als gevolg van het gebruik van informatie op deze site. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Aansprakelijkheid links
Op deze site zijn diverse links naar andere websites opgenomen ter informatie van de bezoekers van www.hoevedeburgh.nl. Hoeve de Burgh heeft geen enkele zeggenschap over deze sites en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect, die ontstaat door gebruik van de op deze sites aangeboden informatie, producten of diensten.

Rechten van intellectuele eigendom
Deze website bevat merken en oorspronkelijke werken, zoals onder andere teksten, foto’s en slagzinnen, die beschermd zijn door diverse rechten van intellectuele eigendom, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, merk- en/of auteursrechten. Hoeve de Burgh is een geregistreerd bedrijf. Overige merken en logo’s op deze site zijn van de rechthebbende eigenaar. Ieder gebruik dat niet uitdrukkelijk is toegelaten in de relevante wet- en regelgeving is niet toegestaan.Hoeve de Burgh behoudt al haar rechten voor.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoeve de Burgh mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand.