Hoeve de Burgh

Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid bij boeking:
Degene, die een verblijf boekt voor hem/haar en andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor allen, die hij/zij aanmeldt. T.a.v. minderjarige dient te kunnen worden aangetoond, dat ouders of voogden toestemming hebben verleend.

Aantal bewoners:
Men dient bij reservering het exacte aantal personen te melden.
Het is niet toegestaan het verblijf met meerdere personen te gebruiken dan bij reservering is opgegeven.

Annuleren:
Bij een annulering uwerzijds worden de volgende kosten in rekening gebracht:
15 % indien de annulering meer dan 60 dagen voor de aankomstdatum plaats vindt.
50 % indien de annulering tussen 60 en 30 dagen voor de aankomstdatum plaats vindt.
100% indien de annulering minder dan 30 dagen voor de aankomstdatum plaats vindt.

Reserverings- en betalingsreglement:
Reserveringskosten bedragen € 10,00 en dienen samen met 30% van de huurprijs bij vooruitbetaling te worden voldaan. Rest van de huurprijs moet worden voldaan bij het inchecken.

Waarborgsom:
Bij aankomst kan een waarborgsom worden verlangd van €50,00 die bij vertrek wordt verrekend met eventuele schade.

Onvolkomenheden:
Indien men bij het betrekken van de accommodatie een fout of onvolkomenheid constateert,
dient men dit onmiddellijk aan de receptie te melden. Blijft men hiervan in gebreke dan kan dit verhaald worden en/of verrekend met de borgsom.

Vertraging:
Indien men – door welke oorzaak dan ook – later arriveert of eerder vertrekt, ontstaat geen recht op restitutie van de niet gebruikte periode van de accommodatie

Termijn:
De overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn van een weekend, midweek of week. Aankomst- en vertrekdagen op maandag en vrijdag. Andere termijnen zijn alleen mogelijk in overleg en als de andere reserveringen niet in gedrang komen. Informeer naar de data en prijzen.

Aankomst- en vertrektijden:
Men kan de accommodatie bij aankomst betrekken vanaf 14.30 uur en dient deze bij vertrek voor 10.00 uur te hebben verlaten.

Schoonmaak bij vertrek en borgsom:
Eindreiniging is niet in de huursom begrepen. Men dient de vakantiewoning ordelijk achter te laten. Als naar het oordeel van de beheerder de vakantiewoning bij vertrek niet correct is opgeleverd, kan een gedeelte of de gehele borgsom ingehouden worden. Bij overlast en geluidshinder aan medebewoners en omwonenden, kan de borgsom ingehouden worden.

Aansprakelijkheid t.a.v. het gehuurde:
De huurder dient het gehuurde naar beste weten en volgens bestemming te gebruiken en te onderhouden. De huurder is aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het object en/of inventaris, ongeacht of dit het gevolg is van nalatigheid of daden van zichzelf of van derden.